Presentació d'objectius

El Club Handbol Vilamajor és una entitat sense ànim de lucre, en la qual pretenem difondre, promocionar i fomentar la pràctica de l’esport de l’handbol a Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor.

El nostre club prioritza l’Escola d’Handbol. Les primeres èpoques del desenvolupament motriu d’un nen, de 6 a 12 anys, és el moment idoni per perfeccionar les habilitats motrius dels nens i de les nenes, encarant-les al nostre esport.

Per a nosaltres la competició és un valor afegit que pren un sentit secundari en aquesta franja d’edat, i no vol ser res més que una forma de motivació per aconseguir un major grau de satisfacció amb el joc, de manera que tot resultat o rendiment competitiu són continguts que queden supeditats a posteriors moments evolutius. Per tant, qualsevol nen o nena del nostre municipi o de qualsevol altre, té cabuda en el nostre Handbol Vilamajor, sigui quin sigui el seu nivell esportiu.

Volem que aquesta pràctica esportiva serveixi per a formar els practicants d’aquest esport tant a nivell d’esportista com a nivell humà, o sigui, volem aprofitar la pràctica d’aquest esport per inculcar i remarcar valors que creiem que han d’anar junts amb la formació d’esportistes, com el companyerisme, el compromís amb el grup, el respecte, la humilitat, el divertiment, la responsabilitat, la presa de decisions individuals en benefici del grup.

El nostre club vol ésser una entitat integradora socialment i oberta a tothom, a tots els nivells, en els diferents estaments i components del Club tant a nivell de sexes, com a nivell dels diferents estatus econòmics, volem, també, participar en la integració de les persones nouvingudes. Les portes les tenim obertes a tothom però tothom que hi entri, naturalment, ha de fer seus i ha de dur a la pràctica els valors humans i esportius que hem esmentat. Les persones que treballen i formen part del nostre club, són conscients que som un club i que, per tant, tots junts, formem un conjunt, de manera que tots seguim les mateixes normes i tenim els mateixos drets i deures. Per tant, tothom ha de tenir molt clar que ni l’edat, ni la categoria farà més important un equip que un altre, ni una persona que una altra.

Pensem que tota la història passada del nostre Club, que ja és molta, s’ha de tenir present i s’ha de donar a conèixer, per aprendre d’ella i donar el reconeixement merescut a totes les persones que en el passat varen treballar i van fer possible aquesta esperançadora realitat que és l’Handbol Vilamajor, és per això que volem manifestar el nostre agraïment a totes elles i en especial a les que formaven part de l’última junta directiva i als tècnics i jugadors que, creiem, han fet una molt bona feina i, a més a més, els resultats esportius han estat esplendorosos. Gràcies i Felicitats.

Per acabar, som conscients, i ens em sentim orgullosos, de formar part de Sant Antoni de Vilamajor, i en conseqüència, volem mantenir amb les institucions i entitats del poble una molt bona relació i estar oberts a participar i col•laborar en actes d’interès general, també volem demanar a aquestes institucions i entitats el seu suport i sensibilització per una entitat, el nostre club, que ha representat i continuarà representant i donant a conèixer el nostre poble arreu de Catalunya, aquesta reciprocitat ens farà millors a tots i a tots ens permetrà obtenir millors resultats en els nostres objectius particulars.

També cal fer important esmena de la participació dels últims anys de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, ja que el Club gaudeix del seu recolzament al tenir una gran quantitat de jugadors i jugadores del municipi veí.

Treballarem pel bé del nostre Club amb moltes ganes, amb molta empenta i esperem fer-ho bé tenint-vos al nostre costat i esperem, també, que els resultats ens acompanyin.